Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autoakuzácia – význam cudzieho slova

sebaobviňovanie