Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autoanalýza - význam cudzieho slova

úsilie jednotlivca pochopiť seba samého