Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autoanalýza – význam cudzieho slova

úsilie jednotlivca pochopiť seba samého