Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autochória – význam cudzieho slova

vystrelenie rastlinného semena z plodu a takto vyvolané rozširovanie rastlín