Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autochróm – význam cudzieho slova

farebná litografická reprodukcia