Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autochtónny – význam cudzieho slova

pôvodný, vyskytujúci sa v mieste svojho pôvodu