Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autogén - význam cudzieho slova

zariadenie na rezanie a zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom