Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autogénny - význam cudzieho slova

majúci pôvod v sebe; samočinný; pôsobiaci sám na seba; súvisiaci s autogénom