Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autohypnóza - význam cudzieho slova

zhypnotizovanie seba samého