Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autokód - význam cudzieho slova

symbolický jazyk na zápis algoritmov