Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autokód – význam cudzieho slova

symbolický jazyk na zápis algoritmov