Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autokolimácia – význam cudzieho slova

spätný chod svetelného lúča optickou sústavou po pôvodnej dráhe pri kolmom dopade na odrážajúcu plochu