Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autokorelácia – význam cudzieho slova

korelácia medzi členmi rovnakej série pozorovaní