Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autolýza - význam cudzieho slova

rozkladné procesy vyvolané vlastnými enzýmami