Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autolýza – význam cudzieho slova

rozkladné procesy vyvolané vlastnými enzýmami