Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autologický – význam cudzieho slova

pravdivo vypovedajúci o sebe samom