Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

automatizovať - význam cudzieho slova

zavádzať moderné výrobné procesy; prejsť od vedomej činnosti k samovoľnej; samočinne robiť mechanické pohybz