Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

automutilácia – význam cudzieho slova

sebazmrzačovanie, sebapoškodzovanie