Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autonómia – význam cudzieho slova

samospráva, možnosť určitej skupiny obyvateľstva, najmä národnostnej menšiny, samostatne riešiť svoje záležitosti v rámci štátu