Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autorádiografia - význam cudzieho slova

výskum a zobrazovanie štruktúry tkanív a látok s využitím rádionuklidov