Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autoreferát – význam cudzieho slova

správa o vlastnom diele; útvar riadiaci autodopravu podniku