Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autoregulácia – význam cudzieho slova

spôsob, akým si živé organizmy riadia svoje základné životné procesy; schopnosť technického zariadenia automaticky prispôsobiť činnosť prístrojov zmenám podmienok