Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autorelaxácia – význam cudzieho slova

psychické aj fyzické sebauvoľňovanie