Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autoritatívny – význam cudzieho slova

založený na autorite; rozhodujúci, vplyvný; vyžadujúci slepú poslušnosť