Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autorizácia – význam cudzieho slova

autorov súhlas s nakladaním s jeho dielom; úradné oprávnenie alebo poverenie, schválenie