Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autorizovať – význam cudzieho slova

udeliť autorské oprávnenie, schválenie; splnomocniť, dať súhlas s uverejnením