Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autosémantický – význam cudzieho slova

nesúci nejaký vlastný význam