Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autostimulácia – význam cudzieho slova

sebaovplyvňovanie, sebapodceňovanie