Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autozóm – význam cudzieho slova

iný ako pohlavný chromozóm