Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

autozóm - význam cudzieho slova

iný ako pohlavný chromozóm