Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avantgardný – význam cudzieho slova

priekopnícky