Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avantgardný - význam cudzieho slova

priekopnícky