Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avigácia - význam cudzieho slova

využitie praktickej astronómie na určenie polohy lietadla