Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avigácia – význam cudzieho slova

využitie praktickej astronómie na určenie polohy lietadla