Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avizovať – význam cudzieho slova

dať správu, ohlásiť príchod, oznámiť