Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

avizovať - význam cudzieho slova

dať správu, ohlásiť príchod, oznámiť