Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

axiálny – význam cudzieho slova

osový, združený podľa osy, v smere osy