Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

axiálny - význam cudzieho slova

osový, združený podľa osy, v smere osy