Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

axiomatický - význam cudzieho slova

postavený odvodzovaním z axiómov, na axiómoch