Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

axiomatický – význam cudzieho slova

postavený odvodzovaním z axiómov, na axiómoch