Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

azonálny – význam cudzieho slova

vyskytujúci sa vo všetkých klimatických oblastiach, nezávisle na podnebí