Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

azotúria – význam cudzieho slova

zvýšené vylučovanie dusíkatých látok močom