Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

azotúria - význam cudzieho slova

zvýšené vylučovanie dusíkatých látok močom