Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

bágel – význam cudzieho slova

batoh, plná poľná