Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

bürotel – význam cudzieho slova

hotel pre podnikateľov, s pripojením na internet, faxom, prenájmom kancelárie, asistentky a pod.