Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

babezióza - význam cudzieho slova

ochorenie oviec a dobytka vyvolané parazitmi