Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

babezióza – význam cudzieho slova

ochorenie oviec a dobytka vyvolané parazitmi