Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

bacilofóbia - význam cudzieho slova

chorobný strach z bacilov