Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

bacilofóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach z bacilov