Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

badináž, badinage – význam cudzieho slova

hudobná skladba žartovného rázu, v 18. storočí súčasť suity