Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

bagáž – význam cudzieho slova

batožina; nevyberaná spoločnosť, zberba