Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

baganča - význam cudzieho slova

ťažká pracovná alebo vojenská obuv