Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

baganča – význam cudzieho slova

ťažká pracovná alebo vojenská obuv