Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

bagateľ – význam cudzieho slova

nepatrná suma, málo peňazí; maličkosť, bezvýznamná vec