Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

bagatelizovať – význam cudzieho slova

znevažovať, zľahčovať, podceňovať