Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

bagatelizovať - význam cudzieho slova

znevažovať, zľahčovať, podceňovať