Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

baháizmus – význam cudzieho slova

náboženstvo zdôrazňujúce princípy bratstva a sociálnej rovnosti