Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

baháizmus - význam cudzieho slova

náboženstvo zdôrazňujúce princípy bratstva a sociálnej rovnosti