Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

bušidó - význam cudzieho slova

kódex chovania samuraja, cesta bojovníka