Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

buržoázia - význam cudzieho slova

mestské obyvateľstvo za feudalizmu; tretí stav; v marxistickom ponímaní vládnuca trieda v kapitalistickej spoločnosti