Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

burgundský - význam cudzieho slova

týkajúci sa Burgundska vo Francúzsku