Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

burgundský – význam cudzieho slova

týkajúci sa Burgundska vo Francúzsku