Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

byzantológia – význam cudzieho slova

výskum dejín a kultúry byzantskej ríše